Oferta

oferta

Nasze usługi pozwolą uniknąć błędnych decyzji na etapie planowania i realizacji inwestycji, a kontrola i ocena wykonanych prac budowlanych pozwoli uzyskać pewność bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych.
STATIKON jest nowoczesnym biurem konstrukcyjno-budowlanym. Wykonujemy usługi projektowe w dziedzinie konstrukcji żelbetowych, stalowych oraz drewnianych. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu wszelkiego rodzaju rozmiarów i typów konstrukcji.
Przedmiotem naszych opracowań projektowych są m. in.:

- obiekty przemysłowe, handlowe: budynki, hale, pensjonaty, restauracje,
- obiekty zabytkowe: orzeczenia o stanie technicznym, projekty napraw i wzmocnień konstrukcji,
- obiekty budownictwa mieszkaniowego: budynki wielorodzinne, jednorodzinne, podziemne parkingi,
- budynki biurowe,
- projekty nietypowe: naziemne i podziemne zbiorniki cylindryczne / prostokątne na wodą do celów p. poż. oraz na wodę pitną,
- zabezpieczenia skarp i osuwisk, ściany oporowe w budownictwie drogowym, projekty dróg, chodników i mostków.

Ponadto wykonujemy:

- opinie, orzeczenia i ekspertyzy o stanie technicznym budynków
- projekty napraw uszkodzonych budynków
- zajmujemy się weryfikacją projektów budowlanych
- wykonujemy okresowe przeglądy budynków
- sprawujemy nadzów na budowie: w funkcji kierownika budowy, inpektora nadzoru budowlanego.
- świadectwa energetyczne budynków

Nasza oferta

Współczesna wiedza techniczna daje nam znacznie większe możliwości kształtowania konstrukcji, niż mieli choćby sto lat temu nasi starsi koledzy. Postęp nie byłby zapewne możliwy, gdyby...
Konstrukcje stalowe stały się dla nas tym, czym dla lekarzy antybiotyk– sprawiły, że możemy osiągać wyżyny wcześniej niedostępne. Priorytetem przy projektowaniu konstrukcji stalowych...
Drewno to surowiec naturalny znany ludziom od wieków. Jest doskonałym materiałem do produkcji więźb dachowych, jak i całych domów. Dawniej wszystkie budowle drewniane były...
Mur oporowy, ściana oporowa to samodzielna, najczęściej masywna, budowla powstrzymująca poziome parcie gruntu od wysokiego nasypu przez nią podtrzymywanego. Może być...
Jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego na każdym etapie inwestycji. Nasi specjaliści posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych...
Ekspertyza budowlana jest opracowaniem zawierającym szereg ustaleń dotyczących określonego obiektu budowlanego. Ekspertyzy budowlane opisują przyczyny i skutki...

Zobacz nasze projekty

Zobacz