Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budowlane

Ekspertyza budowlana jest opracowaniem zawierającym szereg ustaleń dotyczących określonego obiektu budowlanego. Ekspertyzy budowlane opisują przyczyny i skutki nieprawidłowości występujących w trakcie eksploatacji obiektów budowlanych, czy w budowie konstrukcyjnej. Wskazujemy w jaki sposób należy usunąć usterki na obiekcie budowlanym aby przywrócić jego pełną funkcjonalność i trwałość. Ekspertyzy budowlane przez nas wykonywane weryfikują prawidłowość wykonanych robót na sprawdzanym obiekcie, a w szczególności: rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych, izolacji przeciwwilgociowych / przeciwwodnych, należyte wykonanie prac wykończeniowych budynku.

Przedmiotem naszych ekspertyz budowlanych są:
• opinie dotyczące adaptacji lub przebudowy budynku;
• opinie co do zgodności wykonania prac budowlanych z zasadami sztuki budowlanej;
• analizy przyczyn pęknięć ścian, fundamentów i elementów konstrukcyjnych;
• analizy przyczyn usterek na obiekcie budowlanym, awarii konstrukcyjnych lub katastrof budowlanych;
• weryfikacji zasadności roszczeń między stronami na potrzeby postępowania sądowego;
• kontroli technicznej utrzymania obiektu w zakresie konstrukcyjno- budowlanym.

Zobacz nasze realizacje