projekty konstrukcji stalowych

projekty konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe stały się dla nas tym, czym dla lekarzy antybiotyk– sprawiły, że możemy osiągać wyżyny wcześniej niedostępne. Priorytetem przy projektowaniu konstrukcji stalowych jest ich niezawodność i bezpieczeństwo. Konstrukcje stalowe i elementy konstrukcyjne projektujemy tak, żeby z odpowiednim stopniem niezawodności mogły oprzeć się działaniom, które mogą zajść podczas budowy i użytkowania; zachowywały się właściwie w normalnych warunkach użytkowania; utrzymywały konstrukcyjną całość w razie wypadku takiego, jak pożar, wybuch lub miejscowe uszkodzenie.

Prawo Murphiego mówi, że jeśli jakaś struktura może się zepsuć, ulec destrukcji to na pewno się tak stanie. Biorąc ten fakt pod uwagę oraz to, że konstrukcje stalowe służą do podtrzymywania i kształtowania przede wszystkim: dużych i rozłożystych hal magazynowych, produkcyjnych oraz handlowych, wysokich i wysokościowych budynków biurowych i mieszkalnych, widać, jak potężne wymagania zostały postawione nam Projektantom, materiałom, wykonawcom i późniejszym użytkownikom. Wszystkie te elementy składają się na niezawodność konstrukcji, o którą szczególnie dbamy.

Zobacz nasze realizacje