Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zgłoszenia, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. Potwierdzasz również, ze akceptujesz treści poniższego oświadczenia

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Statikon Budownictwo Robert Mizera z siedzibą w Myślenicach (32-400) ul. Piłsudskiego 32, zwana dalej Statikon, w zakresie: imienia,  adresu mailowego, preferencji zawartych z zgłoszeniu i innych informacji przekazanych do Statikon w celu związanym z realizacją zgłoszenia.

Informujemy, że :

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Statikon Budownictwo Robert Mizera z siedzibą w Myślenicach (32-400) ul. Piłsudskiego 32;
2) Inspektorem ochrony informacji jest Pan Robert Mizera adres korespondencyjny [email protected]. telefon +48 606-65-83-49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczonymi przez Statikon usługami realizacji zgłoszeń i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Statikon, w tym marketingu produktów i usług własnych;
4) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania przez Statikon opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej nie wcześniej niż zakończenie realizacji przesłanego zgłoszenia.