Instytut odlewnictwa w krakowie

Instytut odlewnictwa w krakowie1
Instytut odlewnictwa w krakowie2
Instytut odlewnictwa w krakowie3
Instytut odlewnictwa w krakowie1
Instytut odlewnictwa w krakowie2
Instytut odlewnictwa w krakowie3

Project details

  • Realizacja: Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Projekt konstrukcji budowlany i wykonawczy laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych. Budynek halowy w konstrukcji żelbetowej oraz stalowej. Konstrukcja fundamentu pod prasę do odlewów tiksotropowych UBE zagłębionej 4m poniżej terenu, 3m poniżej poziomu wód gruntowych na fundmanecie żelbetowym w szczelnej obudowie z grodzic typu Larsen.